publicerad: 2021  
anspänd anspänt an­spända
an|­spän·da
adjektiv
an`spänd
(till­fälligt) spänd kroppsligt el. själsligt
hon stod lutad över bordet, böjd och lätt an­spänd; en an­spänd och obehaglig atmosfär
belagt sedan 1937; till äldre anspänna, efter tyska anspannen med samma betydelse; jfr ur­sprung till spänna