publicerad: 2021  
ansträngande ingen böjning
an|­sträng·ande
adjektiv
an`strängande
som orsakar trötthet hos människa, fysisk el. psykisk
ansträngande (för någon) (att+verb)
tåg­resan var mycket an­strängande
belagt sedan 1853