publicerad: 2021  
inkontinens inkontinensen
in·kon·tin·ens·en
substantiv
inkontinen´s
oförmåga att kontrollera tarm eller urin­blåsa och där­med hålla kvar av­föring el. urin
inkontinensskydd; ansträngningsinkontinens; urininkontinens
sängvätning och annan inkontinens hos barn
belagt sedan 1847; av lat. incontinen´tia med samma betydelse; jfr ur­sprung till 2kontinent!!