publicerad: 2021  
antagning an­tagningen an­tagningar
an|­tag·ning·en
substantiv
an`tagning
det att an­ta någon särsk. till viss ut­bildning
antagningsbevis; antagningspoäng
antagning (av någon) (till något)
belagt sedan 1796