publicerad: 2021  
antroposofi antroposofin
an·tropo·sofin
substantiv
antroposofi´
en andlig åskådning som hävdar att människan genom plan­mässig ut­veckling av sina an­lag kan nå kunskap om det över­sinnliga
JFR teosofi
Waldorf­pedagogiken är grundad på antroposofins tanke­gångar
belagt sedan 1921; till antropo- och grek. sophi´a 'vishet'