publicerad: 2021  
anträffbar an­träffbart an­träffbara
an|­träff·bar
adjektiv
an`träffbar
möjlig att nå eller träffa om (betydelse­full) person
anträffbar (för någon/något)
anträffbar (för någon)
anträffbar (för något)
han var inte an­träffbar på telefon
belagt sedan 1919