publicerad: 2021  
anträda anträdde anträtt, presens anträder
verb
an`träda
på­börja verksamhet i form av det som fram­går av samman­hanget; särsk. i fråga om förflyttning
anträda något
an­träda en resa; armén an­trädde åter­tåget
äv. bildligt
hon an­trädde sin författar­bana redan på 1890-talet
belagt sedan 1687; av lågtyska antreden med samma betydelse; jfr ur­sprung till 2träda
anträdaanträdande