publicerad: 2021  
antydning an­tydningen an­tydningar
an|­tyd·ning·en
substantiv
an`tydning
ofullständigt ut­sagt med­delande
en antydning (om något/sats)
en antydning (om något)
en antydning (om sats)
han förstod inte an­tydningen
belagt sedan 1839