publicerad: 2021  
användarnamn användar­namnet, plural användar­namn, bestämd plural användar­namnen
an·vänd·ar|­namn
substantiv
an`vändarnamn
(modifierat) namn som man skriver in till­sammans med en sär­skild kod för att få till­träde till en viss dator­miljö
belagt sedan 1994; jfr engelska username med samma betydelse