publicerad: 2021  
apostrofera apostroferade apostroferat
verb
apostrofe´ra
göra retorisk hän­vändelse till person, verk eller dylikt; ofta med bi­betydelse av hyllning
apostrofera någon/något
apostrofera någon
apostrofera något
efter­som jag apostroferades får jag kan­ske säga några ord
belagt sedan 1759
apostroferaapostroferande, apostrofering