publicerad: 2021  
apostlahästar plural
apostla|­häst·ar
substantiv
[-ås`-]
var­dagligt människas ben särsk. när förflyttning är aktuell och det finns alternativ med for­don
var­för inte an­vända apostla­hästarna i stället för att ta bilen?
belagt sedan 1769; till apostel och häst