publicerad: 2021  
apotek apoteket, plural apotek, bestämd plural apoteken
apo·tek·et
substantiv
apote´k
in­rättning för försäljning och (mest förr) beredning av läke­medel
apoteksflaska; apotekslåda
apoteket har nattöppet
äv. (mest i sammansättn.) förråd av bas­läke­medel för hemma­bruk eller dylikt
belagt sedan början av 1500-talet (Läke- och örte-böcker); fornsvenska apotek; av grek. apothe´ke 'förvaringsplats, magasin', till apo´ 'bort' och tithen´ai 'lägga'; jfr ur­sprung till bodega, butik