publicerad: 2021  
1apropå
a·propå
preposition
apropå´
på tal om visst ämne
apropå attraktioner, i kväll får Gröna Lund celebert besök
belagt sedan 1853; av franska à propos med samma betydelse, till à 'i, till; på' och propos 'fram­ställning; förslag'; jfr ur­sprung till propå, proponera
2apropå
a·propå
adverb
apropå´
oväntat och till­fälligtvis
huvud­värken kom helt apropå
belagt sedan 1727; se ur­sprung till 1apropå!!
3apropå apropåt, plural apropån el. apropåer
a·propå·er
substantiv
apropå´
händelse eller yttrande med viss (till­fällig) an­knytning till det givna samman­hanget
som ett apropå till jubileet dök klubbens förste ord­förande upp
belagt sedan 1897; se ur­sprung till 1apropå!!