publicerad: 2021  
aptera apterade apterat
verb
apte´ra
anbringa för att göra klar för an­vändning
någon apterar något
minorna var apterade
äv. av­passa virke i fråga om dimension
äv. all­männare anpassa
belagt sedan ca 1520 (Peder Månssons skrifter (Nordling)); fornsvenska aptera; av lat. apta´re 'an­passa', till ap´tus 'lämplig'
apteraapterande, aptering