publicerad: 2021  
arbeta sig arbetade arbetat
arbet·ar sig
verb
ar`beta sig
med partikel, t.ex.fram, in, ner, upp genom arbete upp­nå visst resultat (för sig själv)
någon arbetar sig någonstans
med åren arbetade hon sig fram till ett personligt uttrycks­sätt; han började svagt men lyckades efter hand arbeta sig in i matchen
belagt sedan 1740