publicerad: 2021  
arbetslöshetsförsäkring arbetslöshets­försäkringen arbetslöshets­försäkringar
arbets·lös·hets|­för·säkr·ing·en
substantiv
ar`betslöshetsförsäkring
(fri­villig, stats­under­stödd) försäkring som ger ersättning vid oförvållad arbets­löshet
arbetslöshets­försäkringen hand­has av de erkända arbetslöshets­kassorna
belagt sedan 1904