publicerad: 2021  
arbetsplats arbets­platsen arbets­platser
arbets|­plats·en
substantiv
ar`betsplats
lokal eller plats där (yrkes)arbete ut­förs
en yrkes­chaufför har ingen fast arbets­plats
ibland något ut­vidgat
skolan är Sveriges största arbets­plats
belagt sedan 1872