publicerad: 2021  
arbetstid arbets­tiden arbets­tider
arbets|­tid·en
substantiv
ar`betstid
fast­ställd tid då arbete på­går på viss arbets­plats
normalarbetstid
(på/under) arbetstid
() arbetstid
(under) arbetstid
flexibel arbets­tid; på betald arbets­tid; under ordinarie arbets­tid
obekväm arbets­tid arbets­tid som ligger (betydligt) utan­för normal kontors­tiddvs. vanligen på kvällar el. helger: facket fram­förde krav på att reformera ersättningarna för obekväm arbets­tid
reglerad arbets­tid arbets­tid vars längd är fixeradde hade fackligt reglerad arbets­tid
belagt sedan 1755