publicerad: 2021  
arbetstillstånd arbets­tillståndet, plural arbets­tillstånd, bestämd plural arbets­tillstånden
arbets|­till·stånd·et
substantiv
ar`betstillstånd
till­stånd att ha arbete i visst land för ut­länning
hon an­sökte om uppehålls- och arbets­tillstånd
äv. om dokument som styrker detta
belagt sedan 1929