publicerad: 2021  
arboretum arboretumet el. arboretet, plural arboretum, bestämd plural arboretumen
arbor·et·um·et
substantiv
[-re´-] el. [-re`-]
plantering av (exotiska) träd och buskar, klätter­växter och andra ved­artade växter; skapad i studiesyfte, ofta i an­slutning till botanisk träd­gård
belagt sedan 1904; modern bildn. till lat. ar´bor 'träd'