publicerad: 2021  
arksignatur ark­signaturen ark­signaturer
ark|­sign·at·ur·en
substantiv
ar`ksignatur
kort samman­fattning av titeln på en bok jämte siffra (placerad nederst på arkets första textsida) som an­ger arkets ordnings­följd
belagt sedan 1881