publicerad: 2021  
armada armadan armador
arm·ad·an
substantiv
arma`da
större flotta av krigs­fartyg; särsk. om den flotta som spanske kungen Filip II sände ut mot Eng­land 1588
den stora spanska armadan an­sågs oövervinnlig
äv. bildligt
en hel armada av limousiner
belagt sedan 1755; av spa. armada 'väpnad makt; krigsflotta'; till lat. arma´tus 'beväpnad'; jfr ur­sprung till armé