publicerad: 2021  
armatur armaturen armaturer
arm·at·ur·en
substantiv
armatu´r
samman­fattningen av utrustnings­detaljer som hör till apparat eller teknisk an­läggning och som inte är rent funktionella delar
gasarmatur; rörarmatur
sär­skilt om belysnings­utrustning (ut­om själva ljus­källan)
takarmatur
belagt sedan 1872; av lat. armatu´ra 'ut­rustning'; jfr ur­sprung till armera