publicerad: 2021  
arrendera ut arrenderade arrenderat
verb
arrendera u´t
äv. fast sammansättn., se utarrendera låta (annan person) inne­ha på arrende
någon arrenderar ut något
han arrenderade ut ytterligare 5 hektar
belagt sedan 1773
arrendera ututarrendering