SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
durra [dur`ael.dur´a] substantiv ~n durr·an(typ av) vassliknande gräs­växt med mycket blomrik vippa särsk. om en art (kaffer­korn) som odlas som sädes­slag i (sub)tropiska om­råden kokk.durraaxkvastdurrasockerdurrasedan 1794av arab. dhura ’sädes­korn’