publicerad: 2021  
arvlös arv­löst arv­lösa
arv|­lös
adjektiv
ar`vlös
berövad sin arvslott
han blev ut­kastad hem­ifrån och gjordes dess­utom arv­lös
belagt sedan mitten av 1400-talet (Konung Christoffers Landslag); fornsvenska arflös