publicerad: 2021  
arvlåtare arv­låtaren, plural arv­låtare, bestämd plural arvlåtarna
arv|­låt·ar·en
substantiv
ar`vlåtare
av­liden person som efter­lämnar arv
belagt sedan 1840