publicerad: 2021  
asgarv as­garvet, plural as­garv, bestämd plural as­garven
as|­garv·et
substantiv
a`sgarv
var­dagligt hög­ljutt, obehärskat skratt
ett asgarv (åt någon/något/sats)
ett asgarv (åt någon)
ett asgarv (åt något)
ett asgarv (åt sats)
belagt sedan 1982; jfr ur­sprung till 2as och garva 2