publicerad: 2021  
asgarva asgarvade asgarvat
verb
a`sgarva
var­dagligt skratta hög­ljutt och obehärskat
asgarva (åt någon/något/sats)
asgarva (åt någon)
asgarva (åt något)
asgarva (åt sats)
belagt sedan 1967; jfr ur­sprung till asgarv
asgarvaasgarvande, asgarv