publicerad: 2021  
asocialitet asocialiteten
a·soci·al·itet·en
substantiv
asocialite´t
livs­föring som strider mot grund­läggande samhälls­normer
arbets­lösa ungdomar kan drivas till asocialitet och kriminalitet
belagt sedan 1939