publicerad: 2021  
ask asken askar
ask·en
substantiv
1 ett högväxande träd som har rundad krona och blad­skivor samman­satta av pariga småblad
äv. om mot­svarande virke
ask är segt men måste röt­skyddas
äv. om när­besläktade träd vanligen i sammansättn.
asksläktet
belagt sedan ca 1275 (i ortnamn; (testamente upprättat av Johannes Sixtensson till förmån för Alvastra m.fl. kloster (Svenskt Diplomatarium))) fornsvenska asker 'ask(träd); spjut (av ask­trä); låda (av ask­trä)'; gemensamt germanskt ord, besläktat med lat. or´nus 'ask(träd)'
2 liten (sluten) låda vanligen i enklare ut­förande; ofta av trä el. papp; vanligen inte in­gående i större förvarings­enhet
chokladask; pappask; tändsticksask
en ask (något) en ask (med något)
en ask tänd­stickor
ha något som i en liten ask se ha
kinesiska askar serie av olika stora askar där varje ask (ut­om den största) passar precis in i den närmast störrei antikaffären fanns kinesiska askar med vackra mönster ○ äv. bildligt, t.ex. om litterärt verk med liknande upp­byggnadhennes romaner är som kinesiska askar där den ena historien ligger dold i den andra
belagt sedan slutet av 1200-talet Westgöta-Lagen