publicerad: 2021  
associationsrätt associations­rätten
as·soci·at·ions|­rätt·en
substantiv
[-∫o`ns-]
(samman­fattningen av) rättsregler som främst rör bo­lag och föreningar
belagt sedan 1989