publicerad: 2021  
associera associerade associerat
verb
associe´ra
1 spontant upp­rätta (lösare) tanke­mässig förbindelse mellan två skilda före­ställningar eller dylikt
någon associerar någon/något med någon/något
någon associerar någon med någon
någon associerar någon med något
någon associerar något med någon
någon associerar något med något
någon associerar till någon/något/sats
någon associerar till någon
någon associerar till något
någon associerar till sats
associera fritt; när hon läste boken associerade hon hela tiden till sagan om Törnrosa; hon kunde inte tänka på sin far utan att associera honom med präster
belagt sedan 1797; av franska associer med samma betydelse; till lat. ad´ 'till' och soc´ius 'bunds­förvant'; jfr ur­sprung till social
2 ofta refl. el. perfekt particip anknyta ofta på lösare el. mer till­fälligt sätt
någon/något associerar någon/något med någon/något
någon associerar någon med någon
någon associerar någon med något
någon associerar något med någon
någon associerar något med något
något associerar någon med någon
något associerar någon med något
något associerar något med någon
något associerar något med något
associerad med­lem av EU
äv. all­männare, ofta refl. sluta (sig) samman
många före­tag vill associera sig med OS-hjältarna
belagt sedan 1655
associeraassocierande, associering, association