publicerad: 2021  
astenisk asteniskt asteniska
a·sten·isk
adjektiv
aste´nisk
som känne­tecknas av själslig kraft­löshet om person
förr äv. som har spenslig kropps­byggnad vilket enl. en nu­mera föråldrad psykologisk teori an­sågs tyda på kraft­löshet
belagt sedan 1803