publicerad: 2021  
asterisk asterisken asterisker
aster·isk·en
substantiv
asteris´k
upp­höjd stjärna i skriven text ofta för hän­visning till en not
belagt sedan 1773; av grek. asteris´kos 'liten stjärna'; jfr ur­sprung till aster