publicerad: 2021  
atrofi atrofin atrofier
a·trofi·er
substantiv
atrofi´
sär­skilt medicin förtvining av kropps­vävnader på grund av bristande närings­tillförsel el. oförmåga att tillgodo­göra sig näring
belagt sedan 1821; av grek. atrophi´a med samma betydelse, till a- 'ej' och trophe´ 'näring'