publicerad: 2021  
atropin atropinet
a·trop·in·et
substantiv
atropi´n
ett läke­medel som an­vänds för att lindra spasmer och kramper och för att bota vissa ögonsjukdomar
av atropin vidgas pupillerna
belagt sedan 1834; till nylat. At´ropa belladonn´a; jfr ur­sprung till belladonna