publicerad: 2021  
attention ingen böjning
att.
attent·ion
substantiv
[-∫o´n]
(formell anmaning i brev till) hand­läggning av viss person i ett före­tag eller dylikt
att. Sven Karlsson
belagt sedan 1964; av engelska attention 'upp­märksamhet'