publicerad: 2021  
attest attesten attester
at·test·en
substantiv
attes´t
skriftligt in­tyg om att viss förrättning skett, visst till­stånd in­trätt etc.
dopattest; dödsattest; vigselattest
en attest (av något)
belagt sedan 1650; till attestera