publicerad: 2021  
auktionera auktionerade auktionerat
verb
[-∫one´ra]
vanligen med partikel, sär­skiltbort, ut sälja genom auktion
auktionera (bort/ut) någon/något
auktionera (bort) någon
auktionera (bort) något
auktionera (ut) någon
auktionera (ut) något
huset auktionerades bort
äv. något ut­vidgat sälja till högst­bjudande
äv. indirekt lämna till försäljning på auktion
man auktionerade ut döds­boets bibliotek
äv. i fråga om liknande förfarande, då spekulanterna erbjuder sig att sköta viss syssla mot så liten ersättning som möjligt mest historiskt
de föräldra­lösa barnen auktionerades bort
belagt sedan 1674
auktioneraauktionerande, auktionering, auktion