publicerad: 2021  
auktionsförrättare auktions­förrättaren, plural auktions­förrättare, bestämd plural auktionsförrättarna
aukt·ions|­för·rätt·ar·en
substantiv
[-∫o`ns-]
person eller organisation som bjuder ut varor till försäljning på auktion
auktions­förrättare är kronofogde­myndigheten
belagt sedan 1831