publicerad: 2021  
autarki autarkin
aut·arkin
substantiv
[-ki´]
1 mindre brukligt envälde
belagt sedan 1876; av grek. autar´keia, till autos´ 'själv' och arkei´n 'vara nog'
2 det att ett land är oberoende av handelsutbyte för sin försörjning
belagt sedan 1905