publicerad: 2021  
avantgardism avantgardismen
avant·gard·ism·en
substantiv
avantgardis´m [avaŋ-] el. [avant-]
riktning eller rörelse som går i spetsen för ut­vecklingen särsk. om avancerad konstriktning som experimenterar med nya uttrycksformer
20-talets avantgardism med bl.a. dadaismen och surrealismen
belagt sedan 1952