publicerad: 2021  
avannons av­annonsen av­annonser
av|­an·nons·en
substantiv
a`vannons [-åns] el. [-åŋs]
med­delande att radio- eller tv-program är slut vanligen i en form som ger en mjuk över­gång till nästa program­punkt
MOTSATS påannons
avannons (av/till något)
avannons (av något)
avannons (till något)
belagt sedan 1947