publicerad: 2021  
avannonsera avannonserade avannonserat
verb
a`vannonsera [-åns-] el. [-åŋs-]
göra av­annons av tv-program, musik­stycke eller dylikt
MOTSATS påannonsera JFR 1ava
någon avannonserar (något)
av­annonsera programmet
belagt sedan 1940-talet
avannonseraavannonserande, avannonsering, avannons