publicerad: 2021  
avblåsning av­blåsningen av­blåsningar
av|­blås·ning·en
substantiv
a`vblåsning
signal som inne­bär att en tävling av­bryts till­fälligt el. definitivt
avblåsning (av något)
av­blåsning för fri­spark
belagt sedan 1918