publicerad: 2021  
avbrytare av­brytaren, plural av­brytare, bestämd plural avbrytarna
av|­bryt·ar·en
substantiv
a`vbrytare
periodiskt verkande automatisk ström­brytare anv. bl.a. i bilars elektriska tänd­system
belagt sedan 1861