publicerad: 2021  
avbränning av­bränningen av­bränningar
av|­bränn·ing·en
substantiv
a`vbränning
1 ofta plur. nöd­vändiga om­kostnader i sam­band med ekonomisk verksamhet
före­tagets av­bränningar i form av resor, representation och dylikt är stora
belagt sedan 1772; till 1av 1 och bränna 1
2 det att bränna av särsk. i fråga om skog
av­bränning av skog är ett gammalt sätt att vinna odlingsmark
belagt sedan 1779