publicerad: 2021  
avdragsgill avdrags­gillt avdrags­gilla
av·drags|­gill
adjektiv
a`vdragsgill
som får dras av vid deklaration om ut­gift, var­vid mot­svarande del av in­komst blir skatte­fri
en del av skuld­räntorna är avdrags­gilla
belagt sedan 1917; se ur­sprung till -gill