publicerad: 2021  
avelsdjur avels­djuret, plural avels­djur, bestämd plural avels­djuren
avels|­djur·et
substantiv
a`velsdjur
djur som plan­mässigt an­vänds för förökning av stammen på grund av goda egenskaper
prisbelönta avels­djur
belagt sedan 1881